Наркологічний медичний центр в Харкові
вул. Волонтерська, 74: 8:00 - 16:00, проспект Гагаріна 248: 8:00 - 16:00, -50% знижка на послуги: лише 100 грн - на день
+ Записатися на прийом

Медична таємниця, яка повинна захищатися законом, була повністю ЗНЕЦІНЕНА

Медична таємниця, яка повинна захищатися законом, була повністю ЗНЕЦІНЕНА

Під час проведення НЕЗАКОННИХ обшуків, які проводилися 27.01.2021 р. працівниками правоохоронних органів, а саме співробітниками  Управління Боротьби з незаконним обігом наркотиків, спільно з Московським відділом поліції ГУНП в Харківській області, було повністю порушено медичну таємницю, та заблоковано роботу медичних закладів, які надають допомогу наркозалежним Пацієнтам, що обрали шлях законності та почали соціалізуватися.

Медична таємниця, яка повинна захищатися законом, була повністю ЗНЕЦІНЕНА.

Працівниками правоохоронних органів 27.01.2021 року, під час проведення слідчих дій – обшуків, було повністю нівельовано та порушено засади та гарантії, визначені, як Законом, так і міжнародними актами, що регулюють відносини у сфері захисту персональних даних.

Законом України про «Основи законодавства України про охорону здоров'я» закріплено правопацієнта на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

Крім того, цим же Законом сформульовано поняття лікарської таємниці, відповідно до якої «Медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних чи службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків. А при використанні інформації, що становить лікарську таємницю, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, в тому числі у випадках її публікації у спеціальній літературі, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта.»

Таким чином, згідно чинного законодавства України (ст. 40 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я») предмет лікарської таємниці складають:

  • стан здоров’я пацієнта;
  • хвороби і діагноз;
  • огляд і його результати;
  • методи лікування;
  • інтимна і сімейна сторони життя пацієнта;
  • інші відомості, отримані при медичному обстеженні.

В Україні встановлена пряма заборона на обробку персональних даних, що стосуються  здоров’я, без надання однозначної згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку. В свою чергу законом урегульована процедура надання згоди, що полягає в  добровільному волевиявленні фізичної особи (за умови її поінформованості), щодо надання дозволу на висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. 

Згоди, в передбаченому вище порядку, жодним пацієнтом Установ, про можливість розголошувати їх персональні дані, надано не було.

В наслідок неправомірних дій, група правоохоронців та інших осіб, які брали участь в обшуках мали безпосередній доступ до конфіденційної інформації, окрім того документи, що містять лікарську таємницю було протиправно вилучено з відділень медичних центрів, які надають допомогу наркозалежним особам: ТОВ «ХМЦ» Альтернатива» за адресою: м. Харків, вул. Чорноморська, буд.3; ТОВ «МЦ «Олексіївський» за адресою: м. Харків, просп. Людвіга Свободи, буд.50-В; ТОВ «МЦ «Холодногірський» за адресою: м. Харків, вул. Волонтерська, буд.74; ТОВ «МЦ «Салтівський» за адресою: просп. Ювілейний, буд.68; ТОВ «МЦ «Одеський» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, буд.248; ТОВ «МЦ «Одеський» за адресою: м.Харків, вул. Гвардійців Широнінців, буд.84; ТОВ «МЦГЗ «Інновація» за адресою: м.Харків, вул. 12 Квітня, буд.20.

Масштабність проблеми зумовлюється тим, що пацієнти, звернувшись до нас за допомогою, у край тяжкий для них час, були на 100% впевнені, що їх проблема не буде піддана розголошенню,  що з боку держави можна розраховувати на підтримку та на забезпечення їх права на таємницю про стан здоров’я. Однак сподівання виявилися марними. 27.01.2021 року було покладено початок свавілля, зокрема в сфері захисту інформації з обмеженим доступом, з боку правоохоронних органів. 

Так, правоохоронцями було виявлено та вилучено історії хвороб, амбулаторні картки всіх пацієнтів відділень наших медичних центрів (чим, в тому числі, зупинено законну господарську діяльність), без достатніх на те підстав, які, звісно, містять персональні дані пацієнтів, в тому числі інформацію про їх стан здоров’я.               

Наголошуємо на тому, що дана інформація отримана з порушенням порядку, передбаченого Кримінальним процесуальним кодексом України, в межах якого зобов’язані діяти як судді так і слідчі, прокурори.

Положеннями Кримінального процесуального кодексу України визначено спеціальний порядок доступу до охоронюваних законом таємниць, зокрема, відомості, які можуть становити лікарську таємницю – що можуть бути отримані виключно і лише при отримання судового дозволу (Ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів) на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів

Такої ухвали слідчим суддею винесено не було.

Таким чином, своїми діями правоохоронці порушили право на таємницю про стан здоров’я пацієнтів, які не вчинили правопорушення, життя яких на цей час і без того ускладнено важкими випробуваннями, які намагаються змінити своє життя на краще і роблять все, що від них залежить, розраховуючи на підтримку з боку інших осіб.

Таке свавілля є неприйнятним для правової держави, якою є Україна відповідно до Конституції України, адже основним завданням слідчого судді є здійснення у порядку, передбаченому кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, а основним завданням співробітників правоохоронних органів є забезпечення законності, захисту прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб та боротьба з кримінальними та іншими правопорушеннями. Хто як не органи державної влади повинні слідкувати за дотриманням прав, на кого розраховувати, як не на державу, призначенням якої є забезпечення реалізації прав та свобод громадян?

Таким чином, своїми діями вищенаведені суб’єкти нівелюють ті основні завдання, задля яких їх було створено.